Sektorit

Cleaning Team at WorkAMMATTISIIVOUS

Tarjoamme turvallisia, taloudellisesti kannattavia ja tehokkaita puhdistusmenetelmiä jokapäiväisiin haasteisiin aina ympäristöä kunnioittaen.

Lisääntyneestä siivoamisen ja desinfioimisen tarpeesta on tullut osa jokapäiväistä elämäämme. Käyttämiemme siivous- ja puhdistustuotteiden ympäristöystävällisyys on nyt tärkeämpää kuin koskaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin takaamiseksi.

Kehitämme jatkuvasti tapoja tarjota asiakkaillemme tehokkaita ja turvallisia tuotteita, joiden vaikutukset ympäristöön ovat mahdollisimman vähäiset. Kehitystyömme avaintekijöitä ovat:

 

 • Tehokkuus ja tuottavuus – pyrimme tuotteiden käyttöiän pidentämiseen ja pakkausmateriaalien käytön vähentämiseen

 • Turvallisuus ja hygienia – vältämme myrkyllisten ja allergisoivien aineiden käyttöä

 • Ympäristöystävällisyys – vähennämme VOC-yhdisteiden ja muiden haitallisten aineiden käyttöä

 • Sertifiointi – takaamme tuotteittemme laadun ja turvallisuuden

Kysy lisää myynnistämme!

Industrial Engineer

TEOLLISUUS

A&B:n innovatiiviset ratkaisut on kehitetty erityisesti parantamaan tehokkuutta, lisäämään käyttöturvallisuutta ja vähentämään ympäristövaikutuksia.

Teollisuudessa prosessien tehokkuus, työntekijöiden ja tilojen turvallisuus sekä ympäristön kunnioittaminen ovat keskeisiä tekijöitä.

Voidakseen vastata tehokkaasti näihin tarpeisiin A&B tekee yhteistyötä lukuisten eri tuotantolaitosten ja teollisuusalojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on vähentää ja minimoida kemiallisia riskejä.

 

Tavoitebarometrit

 

 • Tehokkuus ja kannattavuus - vähentää tuotteen kulutusta.

 • Turvallisuus ja hygienia - välttää syttyviä ja syövyttäviä tuotteita ja vähentää siten tarvetta käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita (IPE)

 • Ympäristö - ehkäistä vaarallisten jätteiden syntymistä

 • Lainsäädäntö - vähentää VOC% -päästöjä ja helpottaa täten kemiallisten tuotteiden (APQ) standardien mukaista varastointia.

 

Kysy lisää myynnistämme!

 

Professional Kitchen

ELINTARVIKETEOLLISUUS

A&B on kehittänyt menetelmät elintarviketurvallisuuden takaamiseksi ja korkeiden turvallisuus- ja laatustandardien ylläpitämiseksi.

Elintarviketeollisuus vaatii tuotantoprosesseissaan puhdistus-, desinfiointi- ja huoltomenettelyjen tiukkaa noudattamista valmistamiensa tuotteiden turvallisuuden, laadun ja säilyvyyden takaamiseksi.

A&B:n laboratorion kehittämät menetelmät, asiantunteva neuvonta ja tekninen tuki tarjoavat parhaat vaihtoehdot asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

Ekosuunnitellut tuotteemme ottavat huomioon tiukat laatu-, turvallisuus- ja ympäristökriteerit ja ne täyttävät kaikki elintarviketeollisuuden vaatimukset (HA-desinfiointiaineet, rasvanpoistoaineet ja NSF-puhdistusaineet).

Kaikkien tuotteittemme tarkoituksena on parantaa ja optimoida puhdistusprosesseja. A&B:n tuotteet parantavat tehokkuutta, kannattavuutta ja turvallisuutta, auttavat riskien ehkäisyssä ja kunnioittavat ympäristöä.

 

 • NSF seritifioinnit 

 • HA- desinfiointiaineet

 • VOC 0% tai alhaiset VOC- pitoisuudet

 • turvallisuus ja tehokkuus samassa paketissa

 

Kysy lisää myynnistämme!

{"one"=>"", "other"=>""}