VOC yhdisteet sisäilmassa

VOC yhdisteet sisäilmassa

VOC = (Volatile Organic Compounds) kuvaa hengitysilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä.

Sisäilma saattaa sisältää terveyshaittaa aiheuttavia määriä kemiallisia aineita. Epäpuhtaudet voivat olla peräisin rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kosteuden vaurioittamista rakenteista, ihmisen toiminnoista tai asunnon ja muun oleskelutilan ulkopuolelta. Kemialliset epäpuhtaudet ovat hiukkasmaisia tai kaasumaisia aineita, jotka voidaan jakaa orgaanisiin ja epäorgaanisiin yhdisteisiin.

Sisäilman kannalta merkittäviä epäorgaanisia kaasumaisia yhdisteitä ovat hiilidioksidi, hiilimonoksidi, otsoni, rikkidioksidi ja muut rikkiyhdisteet sekä typen oksidit ja ammoniakki.

Sisäilmassa on satoja orgaanisia kaasumaisia yhdisteitä, joiden pitoisuudet ovat tosin yleensä hyvin pieniä. Kemiallisten, sisäilmassa esiintyvien aineiden kokonaismäärää kuvataan usein haihtuvien orgaanisten aineiden pitoisuuksien määrällä VOC (Volatile Organic Compounds = haihtuvat orgaaniset yhdisteet). ( LÄHDE sisäilmayhdistus.fi)

Näitä kaasumaisia yhdisteitä löytyy myös useasta markkinoilla yleisesti tarjolla olevista puhdistusaineista merkittäviäkin määriä. VOC% kuvaa pitoisuuksien määrää.

Oireita aiheuttavista määristä alla tanskalainen tutkimus 1991:

 • TVOC < 200 μg/m3 ei oireilua

 • TVOC = 200…3000 μg/m3 oireilua voi esiintyä

 • TVOC > 3000 μg/m3 epämiellyttävä olo

 • TVOC > 25000 μg/m3 myrkytysoireita

 • pitkäaikaisvaikutuksista niukasti tietoa

 • ( LÄHDE sisäilmyhdistus.fi)

VOC-yhdisteisiin kuuluvat mm. seuraavat orgaaniset yhdisteet:

 • alkaanihiilivedyt (heksaani, dodekaani, undekaani)

 • terpeenit (α-pineeni, β-pineeni, 3-kareeni, limoneeni)

 • aromaattiset hiilivedyt (tolueeni, bentseeni, ksyleenit, styreeni, trimetyylibentseeni)

 • klooratut hiilivedyt (1,4-diklooribentseeni, trikloorietyleeni)

 • alifaattiset aldehydit (heksanaali, nonanaali)

 • alkoholit (etanoli, n-butanoli, propanoli, 2-etyyli-1-heksanoli)

 • esterit ja ketonit (n-butyyliasetaatti, asetoni)

 • muut yhdisteet (esim. pyridiini, siloksaanit)

Vaikkakin useat puhdistusaineet tarvitsevat joitakin listatuista ainesosista on niiden käytetty määrä olennaista sisäilmapuhtauden kannalta. VOC -yhdisteiden aiheuttamia oireita ovat mm. silmien limakalvojen ärsytys, hajutuntemukset ja päänsärky. Huoneilman VOC -yhdisteille ei ole viranomaisten määrittelemää enimmäispitoisuusarvoa. Turvallisena tasona terveyden kannalta pidetään pitoisuutta 200 μg/m3. Pitkäaikaisesta altistumisesta on vielä hyvin vähän tutkittua tietoa, kuitenkin on havaittavaa, että altistuneilla henkilöillä todetaan enemmän mm. sairauslomia aiheuttavia hengitysoireita. Mikäli altistuneella henkilöllä on historiaa esim. homealtistumisesta aiheuttavat pienetkin määrät VOC yhdisteitä usein rajujakin oireita.

A&B:n puhdistusaineissa on pyritty 0% VOC pitoisuuteen tai vähintäänkin alhaisiin pitoisuuksiin. Esimerkiksi lattianpesukoneisiin tarkoitetussa DD474 tiivisteessä VOC on 0%, kun monessa vastaavaan käyttötarkoitukseen olevassa tuotteessa VOC% on huomattavan korkea. Tätä julkisissa tiloissa päivittäin käytettävää puhdistusmenetelmää on siis syytä tarkastella myös VOC% näkökulmasta.

Esimerkkejä 0% tai alhaisen VOC% A&B:n puhdistusaineista

 • DD456 Entsymaattinen yleispuhdistusaine
 • DD474 Lattiapesukoneen pesuaine
 • DD484 Elintarviketeollisuuden yleispuhdistusaine
 • DD487 Entsymaattinen vaahtopesuaine

A&B:n tuotteet ovat ensisijaisesti ympäristölle ja käyttäjilleen turvallisia tehosta tinkimättä. Puhdistusaineiden kirjo on laaja ja koemme että tarkoilla valinnoilla voimme ehkäistä mm. ammattitautien puhkeamista. Niiden tekemisessä me autamme!

Siivousalan kehitys ja uudet kaupalliset siivoustrendit 2023
EMERGENCY HYDROGEL

{"one"=>"", "other"=>""}