Jatka tietoihin

Ekosuunniteltu

Ekosuunniteltu

Ekosuunniteltu

Ecodesign tarkoittaa tuotteiden ekologista suunnittelua ilman kompromisseja tuotteen laatuun. Perinteisesti yritykset huomioivat tuotteen vaikutuksia ympäristöön vain valmistuksen osalta, mutta ekosuunnitellussa tuotteessa ympäristövaikutukset ovat minimoitu koko sen elinkaaren ajalta.

Ekosuunnittelu alkaa nimensä mukaisesti tuotteen suunnittelusta ja valmistuksesta ulottuen aina sen käyttöön ja hävittämiseen. Näin kuluttaja tietää, että ecodesign-tuotteen ympäristövaikutus on aidosti minimoitu kansainvälisen ISO 14006 -standardin mukaisesti.

Eko Eko Solutions maahantuo A&B laboratorioiden puhdistusaineita, joilla on ecodesign-sertifikaatti. Me toimitamme biologisia puhdistusaineita eri teollisuudenaloille, jotka ovat ympäristöystävällisiä sekä terveellisiä ihmisille.

Euroopan komissio on ehdottanut asetusta, joka luo yleisen kestävien tuotteiden ekosuunnittelua koskevan kehyksen. Tämä asetus korvaisi nykyiset säännöt, jotka koskevat vain energiaperusteisia tuotteita. Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on soveltaa sääntöjä kaikkiin sisämarkkinoilla oleviin tuotteisiin, jotta ne olisivat kestävämpiä, uudelleenkäytettäviä, korjattavissa, päivitettäviä, kierrätettäviä ja ympäristölle vähemmän haitallisia. Asetus sisältäisi myös säännöt digitaaliselle tuotepassille, vihreälle julkiselle hankinnalle ja myymättömien tavaroiden tuhoamisen kieltämiselle.

Lisätietoja tästä uudesta asetuksesta löytyy EP Think Tank -blogista