Ekosuunniteltu

Ekosuunnittelu

Ekosuunnittelu

Ecodesign- eli Ekosuunniteltu-merkintä tarkoittaa, että tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on otettu huomioon koko sen elinkaari, joka on ekologisen suunnittelun perusta.

Perinteisesti yritykset miettivät tuotteen vaikutuksia ympäristöön vain valmistuksen osalta, mutta ekosuunniteltu tuote vähentää ympäristön kuormitusta raaka-aineista ja käytöstä aina tuotteen hävittämiseen asti, koko sen eliniän ajan.

Ecodesign-tuotteet noudattavat ISO 14006-standardia, joka varmistaa sen, että lupauksiin tuotteen turvallisuudesta ja ekologisuudesta suunnittelun, valmistuksen, käyttämisen ja hävittämisen osalta voit varmasti luottaa.

Katso video mitä ecosuunnittelu tarkoittaa. Kaikki A&B:n tuotteet on ekosuunniteltu- sertifioituja

Euroopan komissio on ehdottanut asetusta, joka luo yleisen kestävien tuotteiden ekosuunnittelua koskevan kehyksen. Tämä asetus korvaisi nykyiset säännöt, jotka koskevat vain energiaperusteisia tuotteita. Ehdotetun asetuksen tarkoituksena on soveltaa sääntöjä kaikkiin sisämarkkinoilla oleviin tuotteisiin, jotta ne olisivat kestävämpiä, uudelleenkäytettäviä, korjattavissa, päivitettäviä, kierrätettäviä ja ympäristölle vähemmän haitallisia. Asetus sisältäisi myös säännöt digitaaliselle tuotepassille, vihreälle julkiselle hankinnalle ja myymättömien tavaroiden tuhoamisen kieltämiselle.

Lisätietoja tästä uudesta asetuksesta löytyy EP Think Tank -blogista

{"one"=>"", "other"=>""}