Jatka tietoihin
Orgaaniset liuottimet - riskit, altistuminen ja ratkaisu

Orgaaniset liuottimet - riskit, altistuminen ja ratkaisu

Eri liuotin aineille altistuu vuosittain noin 10 000–20 000 työntekijää muun muassa erilaisissa pesu- ja puhdistustehtävissä. Korkeille liuotinaineiden yhteispitoisuuksille altistuvia on noin 1000 henkilöä. Altistuminen tapahtuu pääasiassa hengittämällä liuotin höyryjä, mutta ne voivat myös imeytyä helposti terveen ja ehjän ihon läpi. Akuutisti liuotinhöyryt aiheuttavat ärsytysoireita sekä huimausta ja huumaantumista. Pitkäaikaisvaikutuksena saattaa aiheutua pysyviä keskushermostomuutoksia, kuten liuotinaineaivosairautta.  

Liuottimet ja niiden terveysriski 

Orgaaniset liuottimet ovat nestemäisiä yhdisteitä, joista useimmat haihtuvat nopeasti huoneenlämmössä. Liuottimet ovat yleensä seoksia ja tämän vuoksi ne sisältävät ominaisuuksiltaan erilaisia yhdisteitä. 

Koska liuottimet ovat seoksia, jotka sisältävät erilaisia yhdisteitä eli liuottimia, työssä altistutaan useammalle aineelle samanaikaisesti (monialtistuminen), ja silloin tulee ottaa huomioon niiden yhteisvaikutus. Esimerkiksi glykolieettereitä ja -estereitä, joista osa on lisääntymisterveydelle haitallisia, käytetään mm. puhdistusaineissa. Nämä haihtuvat ilmaan vähemmän kuin muut tavallisimmat liuottimet, mutta monet näistä liuottimista imeytyvät elimistöön helposti myös terveen ihon kautta.  

Vaikka näiden liuottimien määrää on pyritty vähentämään, on liuottimien käyttöä silti hyvin epäterveellistä ihmiselle. On siis hyvä vähentää kaikkien liuottimien käyttöä, terveyden ja tulevaisuuden kannalta.  

Pitkäaikainen altistuminen liuotinaineille työympäristössä voi aiheuttaa pysyviä keskushermostomuutoksia, eli liuotinaivosairauden. Sairauden oireita ovat muistin, keskittymiskyvyn ja uuden oppimisen häiriöt. Tämä sairaus on alidiagnosoitu ammattitauti. 

Altistuminen 

Käyttötavasta riippuen liuotinaineet riippuen ilmassa höyrynä tai sumuna. Myös haihtuvuus vaikuttaa altistumistasoon käyttömäärän ja työskentelytavan lisäksi. Liuotinaineet, jotka ovat nestemäisessä muodossa pääsevät myös helposti ihon läpi elimistöön. Pääasiallisesti kuitenkin aineet kulkeutuvat elimistöön hengitysteitse, tällöin hengitysvolyymin nousu fyysisesti rasittavassa työssä lisää altistumista.  

Ratkaisu  

Ratkaisuna on käyttää puhdistusaineita, jotka sisältävät hyvin vähän tai eivät lainkaan liuottimia. A&B puhdistusaineista on poistettu liuottimet ja haitalliset kemikaalit tai niiden määrää on merkittävästi vähennetty. Liuottimien ja kemikaalien sijaan tuotteissa käytetään biologisia elementtejä orgaanisten aineiden hajottamiseksi. Tämä biologinen koostumus sisältää entsyymejä ja mikro-organismeja, jotka lisäävät puhdistusaineiden tehokkuutta sekä vaikutusta.   

Tuotteet on suunniteltu juuri ammattikäyttöön. Tehokkuutensa ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta tuotteilla on helppoa ja käytännöllistä korvata liuotinpohjaiset puhdistusaineet. Ammattikäytössä etuihin lukeutuu juuri tehokkuus ja turvallisuus. Tuotteiden käyttö poistaa riskin tyypillisiin puhdistusaineisiin liitettyjen ammattitauteihin.  

Monet tuotteista on kehitetty yhteistyössä isojen elintarvike- ja teollisuuden tuotantolaitosten kanssa. Tällaisia tuotteita ovat mm. Elintarviketeollisuuden yleispuhdistusaine ja Ecosolvent Zero, joka kehitettiin yhdessä kuuluisan urheiluautovalmistajan kanssa asetonipohjaisen puhdistusaineen korvaajaksi! 

 

Lähde:

https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/altistuminen-tyoympariston-haittatekijoille/kemiallisten-tekijoiden-hallinta-tyopaikalla/kemikaalit-ja-tyo-altistumistietosivusto/orgaaniset-liuottimet

Edellinen Kestävä ja ekologinen toiminta osana brändiarvoa
Seuraava EU-ympäristömerkki – tiukat ympäristökriteerit tuotteelle