Jatka tietoihin
Kestävä ja ekologinen toiminta osana brändiarvoa

Kestävä ja ekologinen toiminta osana brändiarvoa

Yritysten osuus ilmaston saastuttamisesta on huomattavan suuri. Tianjinin yliopiston ja University College Londonin johtaman tutkimuksen mukaan viidesosa maailman päästöistä aiheutuu pelkästään yrityksen hankintaketjuista (tiede.fi, 2020). Ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa on yritysten vastuulla ja vaikutusvallalla iso merkitys, pienilläkin muutoksilla on suuri vaikutus ympäristöömme.  
 

Brändiarvona kestävä ja ekologinen toiminta  

Ilmastonmuutos, ilmastoahdistus ja kasvihuonepäästöt ovat tuttuja termejä, joihin törmäämme välttämättä nykypäivän elämässä jopa päivittäin.  

Vihreät arvot ja kestävä kulutus ovat nousseet suosioon kuluttajien keskuudessa ja tämän myötä myös yritykset ovat alkaneet kiinnittää huomiota kestävyyteen ja ympäristöystävällisyyteen omassa toiminnassaan. Kestävän kehityksen arvojen mukaisesta toiminnasta on tullut yrityksille merkittävä valtti, jonka avulla voi saavutetaan huomattavaa kilpailuetua sekä kasvatetaan brändin arvoa. Mikä taas vahvistaa sidosryhmien lojaaliutta, tämä välittyy pidemmällä aikavälillä vahvaksi ja luotettavaksi brändiksi. 

Pienikin yritys voi menestyä markkinoilla, kun se kykenee välittämään ekologisen vastuullisuutensa asiakkailleen. Vastuullisuus toimii siis rakennusaineena yrityksen brändiarvolle.  

Ekologinen ja kestävä toiminta ei ole vain kuluerä vaan oikein toteutettuna se avaa uusia liiketoimimahdollisuuksia, kun asiakkaat ovat valmiita maksamaan vastuullisista tuotteista ja palveluista. Lisäksi ekologinen vastuullisuus motivoi työntekijöitä ja parantaa heidän hyvinvointiaan. Vähentyneet sairauspoissaolot ja henkilöstön vähäinen vaihtuvuus säästävät yrityksen kustannuksia. Tämä parantaa yrityksen tehokkuutta ja tuottoa. 

Suosion mukana on syntynyt viherpesu

Kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota viherpesuun, sillä et halua että yrityksesi muistetaan tästä syystä. Yritysten huomatessa vihreiden toimintamallien positiiviset vaikutukset liiketoiminnalle, syntyi ongelma, jota kutsutaan viherpesuksi. Viherpesussa yritykset levittävät harhaanjohtavaa tietoa tuotteidensa tai palveluidensa ympäristöystävällisyydestä saavuttaakseen ekologisen brändikuvan ja sen hyödyt. Viherpesu hankaloittaa eettisten kulutuspäätösten tekemistä ja lopulta vahingoittaa yrityksen brändiä. 

Kestävä ja ekologinen toiminta on tullut jäädäkseen. Kun yrityksen kestävä ja ekologinen toiminta, eli vastuullisuus yrityksen toiminnasta, näkyy kuluttajalle kertoo se yrityksen kyvystä ja halusta muuttua, olla osana kohti muutosta parempaan. Tämä näkyy myös sidosryhmien kasvussa ja vakautumisessa. Vastuullisuus on siis tehokas keino menestykseen kunhan se tehdään oikein. 

Kompensoi päästösi ja hyödy siitä  

Päästöjen kompensointi on yksinkertainen tapa pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Tämä onnistuu esimerkiksi omilla kompensaatioprojekteilla. Sitoumus2050 on hyvä keino tuoda esille omaa aktiivisuuttaan muutoksessa sekä osoittaa yrityksen sitoutumusta ekologiselle ja kestävälle toiminnalle konkreettisesti.  

https://sitoumus2050.fi/koti#/ 
 

 

Edellinen Vihreän kehityksen ohjelma - mikä se on?
Seuraava Orgaaniset liuottimet - riskit, altistuminen ja ratkaisu