Jatka tietoihin
Vihreän kehityksen ohjelma - mikä se on?

Vihreän kehityksen ohjelma - mikä se on?

Vihreän kehityksen ohjelma on politiikka-aloitteiden paketti, jonka tavoitteena on ohjata EU:ta kohti vihreää siirtymää, sen avulla EU saavuttaisi ilmasto neutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Ohjelman tarkoituksena on tukea EU:n muuntumista oikeudenmukaiseksi ja vauraaksi yhteiskunnaksi, jonka talous on nykyaikainen ja kilpailukykyinen.

Ohjelma korostaa tarvetta alojen väliselle ja kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle, jossa asiaankuuluvat edistävät ilmastoon liittyvän tavoitteen saavuttamista. Pakettiin kuuluu aloitteita, jotka kattavat ilmaston, ympäristön, energian, liikenteen, teollisuuden, maatalouden ja kestävän rahoituksen – kaikki toisiinsa läheisesti liittyviä aloja. 

Aloite

Vihreän kehityksen ohjelma sisältää erilaisia aloitteita. Tarkastellaan yhtä näistä aloitteista, EU:n kestävää kemikaalistrategiaa. 

Vaikkakin kemikaalit ovat nykyaikaisen elintason ja talouden kannalta välttämättömiä, ovat ne kuitenkin vahingollisia ihmisille ja ympäristölle. EU:n kestävä kemikaalistrategia on aloite, jonka tavoitteena on muuttaa kemikaalien tuotevaatimuksia. Neuvosto hyväksyikin maaliskuussa 2021 päätelmät, joissa vahvistetaan komission esittämä EU:n kestävä kemikaalistrategia.  

Tässä strategiassa esitetään EU:n kemikaalipolitiikan pitkän aikavälin visio, jonka mukaan EU ja sen jäsenmaat haluavat  

  • suojella paremmin ihmisten terveyttä 
  • lujittaa teollisuuden kilpailukykyä 
  • tukea myrkytöntä ympäristöä 

Kyseinen strategia on olennainen osa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja sen saasteettomuustavoitteita.  

Kesäkuussa 2023 neuvosto vahvisti sen neuvottelukantansa kemiallisten aineiden luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevaa asetusta. Näin kuluttajat, yritykset ja työntekijät voivat ostaa ja käyttää kemikaaleja turvallisemmin ja tietoisemmalla sekä kestävällä tavalla.  

Infografiikka: Kestävämpää ja myrkytöntä ympäristöä edistävä EU:n kemikaalistrategia

Aloitteella pyritään puuttumaan tuotteiden haitallisimpiin ympäristövaikutuksiin soveltamalla ekologista suunnittelua koskevaa lähestymistapaa laajaan tuotevalikoimaan, jonka avulla voidaan asettaa erilaisia kohdennettuja tuotevaatimuksia. 

A&B puhdistusaineiden käyttäjänä olet ottanut huomioon ihmisten terveyden sekä vähentänyt myrkkyjä ympäristössä. Käyttämällä tuotteita tuet innovointia turvallisempien tuotteiden suunnittelussa. Olet vaihtanut pois kemikaalin, josta on turvallisempi vaihtoehto ja täten varmistanut ihmisten suojelun työympäristössä. Olet vähentänyt työntekijöiden altistumista hormonitoimintaa vahingoittaville kemikaaleille sekä kemikaalien haitallisille yhteisvaikutuksille. Käytät tuotteita, jotka ovat ekosuunniteltuja aina tuotesuunnittelusta, käytöstä, tuotteen jakeluun ja kierrätykseen. Oletko jo edelläkävijänä tavoittelemassa myrkytöntä maailmaa?

Mikäli sinua kiinnostaa muutkin kuin vain tässä tekstissä puhuttava aloite voit lukea lisää osoitteesta https://www.consilium.europa.eu/fi/policies/green-deal/ 

Edellinen Puhtaus on toimitilojen etu
Seuraava Kestävä ja ekologinen toiminta osana brändiarvoa