Jatka tietoihin
Elintarviketilojen siivous - korkeat hygieniatason vaatimukset

Elintarviketilojen siivous - korkeat hygieniatason vaatimukset

Tiloissa, joissa työskentely ja tuotteen valmistus vaatii korkean hygieniatason, puhtaudella on tärkeä rooli. Oli kyseessä elintarviketeollisuus, kauppa, ammattikeittiö tai elintarvikkeiden kuljetukseen käytettävä kuljetuskalusto, hygienian ylläpitäminen edellyttää osaamista, jatkuvia toimenpiteitä ja hyvää seurantaa. 

Siivouksen vaatimukset

Kalustojen, tuotantolinjojen ja -tilojen sekä tuotantokiinteistötilojen hoito voi vaatia monia eri tuotteita, jotka sopivat tietylle materiaalille. Siivouksen tehokkuus vahvistuu, kun puhdistuksen voi hoitaa muutamalla tuotteella materiaalista ja kohteesta riippumatta turvallisesti ja hygieniavaatimusten tasoisesti. Elintarviketeollisuuden puhdistusaineiden tulee täyttää kaikki elintarviketeollisuuden vaatimat tiukat laatu-, turvallisuus- ja ympäristökriteerit.

Eri siivoustehtävien vastuuta jaetaan useimmiten eri henkilöille. Joissakin kohteissa siivous voidaan tehdä muiden töiden ohessa, toisissa kohteissa siivous on ulkoistettu joko kokonaan tai osittain.  

Siivous ei tapahdu ainoastaan työpäivän päätteeksi, vaan se rytmitetään muiden tehtävien lomaan. Tällöin on ajallisesti järkevämpää käyttää siivoukseen tuotteita, jotka ovat tehokkaita, mutta turvallisia. Turvalliset tuotteet takaavat, että puhdistus kohdentuu itse likaan ei itse materiaaliin, aiheuttamatta VOC-päästöjä tai vähäisiä sellaisia. 

On myös hyvä huomioida, että EU:n kestävä kemikaalistrategia vaatii sen, että ihmisten terveyttä suojeltaisiin vaarallisille kemikaaleille altistumista. Puhdistusaineissa muun muassa liuottimet ja VOC yhdisteet ovat pahimpia ammattisairauksien aiheuttajia.  

Tiloissa, joissa säilytetään, käsitellään ja valmistetaan elintarvikkeita, on elintarvike- ja tuoteturvallisuus ensisijaista. Asiakastiloissa kosketuspintojen puhtaus ja asiakkaiden viihtyvyys ovat tärkeitä. Paras lopputulos saavutetaan, kun on määritelty siivouksen ajankohdat, vastuut ja toteutuksen seuranta.  

Siivouksessa hyödynnetään koneita aina, kun se on mahdollista. On siis suotavaa, että esimerkiksi lattiassa esiintyvät merkinnät säilyvät mahdollisimman pitkään, tässä auttaa lattianpuhdistusaine, joka ei vahingoita pintoja, mutta puhdistaa tehokkaasti ja turvallisesti tekemättä lattiasta liukasta. Ottaen huomioon työturvallisuuden.  

Puhdistettaessa on hyvä välttää liiallisen veden käyttöä sekä puhdistusaineiden yliannostelua. Enemmän ei puhdista sen paremmin. A&B:n tuotteet ovat riittoisia niiden ominaisuuksien vuoksi. Pääset pitkälle vähemmällä määrällä tuotetta.  

Desinfioivia aineita käytetään vain ja ainoastaan puhtaille pinnoille ja vain silloin kun niitä tarvitaan. Desinfioivan aineen käytön tulee perustua täysin pintahygienian mittaustuloksiin.  

Siivous aloitetaan siivousvälineillä ja koneilla, jotka ovat puhtaat ja lopetetaan niiden puhdistamiseen. Tämä tulee aina muistaa myös siivouspyyhkeiden käytössä. Tiesitkö, että siivoustilojen puhtaus kertoo koko kohteen puhtaudentuottokyvystä? 

On myös hyvin tärkeää, että elintarvikkeita kuljettavan rekan kuormatila on puhdistettu, erityisesti nykyään kun elintarvikkeiden ja muun kappaletavaran yhteiskuljetukset ovat yleistyneet. Kuormatilan puhtaudella estetään lian kulkeutuminen sisätiloihin tavaran toimitusten yhteydessä. 

Edellinen Puhdistus vs. desinfiointi
Seuraava Puhdas työauto on käyntikorttisi